Skip to content

Steinbruddet du står ved inngangen til, ble anlagt for å forsyne utbyggingen av dam og sluseanlegg i Vrangfoss med stein. Ca. 17 000 m³ stein ble brukt i murene. I steinbruddet stod det ei smie. En trallebane frakta den ferdig hogde steinen ned til sluseanlegget. Til å hjelpe seg hadde de som jobba med å bryte stein, krabbekraner og stubbebrytere. Noen av krabbekranene var drevet med dampmaskin og noen med handkraft. Steinbruddet var i drift til Vrangfossanlegget stod ferdig i 1892.

STEINBRUDDET: Skiltet gir en oversikt over steinbruddet, som leverte stein til byggingen av Vrangfossanlegget.

Tilbake til toppen