Skip to content

Da dammen og sluseanlegget i Vrangfoss ble bygd, ble det brukt ca. 17 000 m³ stein til murene. Steinen som ble sprengt vekk der dammen og slusene skulle stå, var stort sett for dårlig til å brukes i murene. Det meste av steinen til muring ble derfor hentet fra to steinbrudd – fra bruddet her og fra et brudd nord for sluseanlegget.
Steinene ble brutt ut med svartkrutt. Hull ble bora ned i fjellet, og store blokker ble sprengt ut. Blokkene ble delt i mindre blokker som passet til muring. Ca. 10 cm dype hull ble boret på rad i steinblokkene. I hullene ble det satt kiler og blekke, og steinen ble delt med ei lita slegge. Ved hjelp av krabbekraner – noen drevet med dampmaskin, noen manuelle – og stubbebryter ble steinene løfta opp på arbeidstraller, som sto på en smalspora trallebane. Banen hadde et lite fall ned mot sluseanlegget, så det skulle være lett å dra vognene med stein ned dit. Trallebanen lå der stien til steinbruddet går nå. Det ble tatt ut stein både her i hovedbruddet og lenger ute på odden. Trallebanen gikk fra begge stedene. Steinhaugene her i hovedbruddet er vrakstein. Steinbruddet var i drift under bygging av kanalen – i fire og et halvt år.

Tilbake til toppen