Skip to content

På denne tomta stod det ei smie med to esser. Den var i drift fra bygginga av slusene starta i 1887 og gjennom hele anleggsperioden. Huset som stod her, er revet. Nå står bare murfundamentene til veggene og til essene igjen. Smedene arbeidet med å kvesse bor og holde redskap og utstyr som ble brukt i steinbruddet, i orden. De pumpa luft inn på det brennende kullet for å få essa varm nok. Vi kan se hullet i essene der lufta kom inn. Da anleggstida var over, var det ikke bruk for smie her opp lenger. Materialene fra huset og redskapen smeden brukte, ble benyttet i smia som står i Vrangfoss nå.

 

Tilbake til toppen