Skip to content

Gang- og sykkelveien tar slutt, og turen fortsetter på vanlig vei. Det kan være stor trafikk på Grønvoldveien, og vi må vise varsomhet om vi krysser veien for å ta en kikk på Renseanlegget og Cappelenbruddet naturminne. Vi må også ta hensyn til trafikken når vi går langs veien for å nå stien som fører ut til Simonsodden.

Tilbake til toppen