Skip to content

Bak denne betongklossen lå det en dam, en slamdam, der det ble samlet opp «avgang». Det vil si rester fra produksjonen av niob. AS Norsk Bergverk vant ut niob fra søvitt i Søve gruver på 1950- og 60-tallet. Søvitten ble malt til små korn for å skille ut de tunge niobmineralene fra andre mineraler. Den oppmalte søvitten ble blandet med vann og helt over et spesielt bord. Tunge niobmineraler sank ned i riller i bordet, og vannet skylte bort lette mineraler som kalsitt, et kalkmineral.

Denne blandingen av kalk og vann ble kalt «avgangsvann». Avgangsvannet ble ledet i rør til slamdammen. Der ble kalken fanget opp, mens vannet rant ut i Norsjø gjennom et rør i denne betongklossen. En del av kalken fulgte med vannet ut i Norsjø. Etter at Søve gruver ble lagt ned, ble ganske mye av denne kalken tatt opp igjen fra bunnen av Norsjø og solgt som jordbrukskalk.

 

Tilbake til toppen