Skip to content

Ved elvebredden i Skotfoss sentrum ligger Skotfoss kirke på det som en gang var grunnen til gården Sand. Kanalen hadde kjøpt området og gav bort tomt til kirken i 1899.
Skotfoss kirke ble innviet i 1900. Kirken er tegnet av arkitekt Haldor Børve. Han tegnet også Dalen Hotel og ekspedisjonslokalet på Hjellebrygga. Union Co som eide Skotfoss Bruk, betalte det kirken kostet å bygge.

Rodde til Melum kirke

Fra gammelt av hørte gårdene som lå rundt Skotfossen og i Dalsbygda til Melum kirke på den andre siden av Norsjø. Da måtte folka som bodde der, ro over Norsjø i allslags vær for å komme til kirke.

 

 

 

Tilbake til toppen