Skip to content

Skaravegen er gammel. Vi følger denne vegen før vi tar av til Eidsfoss sluser. Skaravegen fortsetter videre til Vrangfoss som traktorveg eller sykkelveg. Navnet på vegen kommer av skare, ei fast, hard skorpe på snø. Denne vegen ligger vendt mot sola. Snøen her blir bløtt opp om dagen og fryser på om natta. Da danner det seg skare som en skorpe oppå snøen. Et stykke langs vegen lå det ei grind, Skaragrinda. Åsen der TV-senderen står, blir kalt Skaragrindsåsen.

Det var flere husmannsplasser under Ulefos Hovedgaard. En av dem lå langs den delen av Skaravegen vi sykler på. På høyre side av vegen kommer vi forbi en bekk. Der lå husmannsplassen Skaravegen. Det skal være mulig å finne grunnmuren i skogbrynet. En annen husmannsplass het Hølen. Den lå der Eidsfoss sluse ligger i dag.

Tilbake til toppen