Skip to content

Langs Bakkestranda står det en rad med røttere. Det er det disse tre-«tårna» ute i vannet kalles i vårt distrikt. Et annet navn på slike innretninger er «dykdalb». Røttere består av tre eller flere stokker som er drevet ned i elvebunnen (pælet) og samlet på toppen. Røttere finnes i hele vassdraget og ble brukt til å fortøye tømmer som skulle lagres. Tidligere var Skiensvassdraget lager for tømmer til sager og papirindustri. Noen steder ble røttere også brukt til å feste lamper, som var seilmerker for båttrafikken.

Ved Bakkestranda var det tømmeropplag. Strømmen her var mindre stri enn på den andre siden av vannet.

 

Tilbake til toppen