Skip to content

Ved innseilingen (eller utseilingen om turen går nedover vassdraget) til Ulefoss sluser står det en rad med røttere. Det er det disse tre-«tårna» ute i vannet kalles i vårt distrikt. Et annet navn er dykdalb eller duc d’Albe. Røttere består av trestokker som er drevet ned i elvebunnen (pælet) og samlet på toppen. Røttere finnes i hele vassdraget og ble brukt til å fortøye tømmer som skulle lagres. Tidligere var Skiensvassdraget lager for tømmer til sager og papirindustri. Noen steder ble røttere også brukt til å feste lamper, som var seilmerker for båttrafikken.

Underkanalen

Ulefoss underkanal er skjermet fra fossen og stryket med en steinskjerm. Det lager et rolig innløp til kanalen. Ved flere av kanalanlegga er det under- og overkanaler. Det vil si at det er bygd korte eller lange inn- og utseilinger til slusene. Under- og overkanalene skiller ofte båttrafikken fra fossen.

 

Tilbake til toppen