Skip to content

På østpynten av Røråsen lå Skotfoss Bruks laste- og lossested. Bruket hadde sin egen jernbane. Den ble blant annet brukt til å frakte papiret ned til utskipningsplassen. Da fabrikken en periode brukte kull, ble det fraktet fra Røråsen til fabrikken.

Her på Røråsen ble papiret fra bruket lastet på lektere for utskiping. Lekterne fraktet papiret gjennom Skien sluse. Nå kunne papiret lastes på skip, som fraktet det videre til store deler av verden.

Nord-Europas største papirfabrikk

Skotfoss Bruk ble bygd i 1891-92 og var i sin tid Nord-Europas største papirfabrikk. Papiret fra fabrikken ble eksportert til hele verden. Aviser som The New York Times brukte papir fra fabrikken på Skotfoss. Fabrikken ble nedlagt i 1987.

Skotfoss har fått navnet sitt etter Skotfossen, der tømmeret i tidligere tider ble «skutt» ut gjennom fossen av tømmerfløterne. Seint på 1800-tallet lå det bare noen gårder rundt Skotfossen. Papirfabrikken gjorde Skotfoss til et industristed, og befolkningen økte.

Tilbake til toppen