Skip to content

Det er to øyer i Norsjø som heter Munken, Store Munken og Lille Munken. På Store Munken var det gjestgiveri i gamle dager. I noen år på 2000-tallet var det også serveringssted der.
Lenge før kanalen ble bygd, brukte folk vanna i Telemark når de hadde ærend i Skien. Bygdefolk rodde til byen for å kjøpe og selge varer, og de rodde hjem igjen når handelen var gjort. Folk kunne leie skyss, eller de kunne leie båt og ro selv når de skulle på langtur.

Roskift

Øya Munken var et av roskifta i Norsjø. Norsjø hadde 12 roskift fra Gvarv til Fjærekilen. En strekning til vanns ble delt inn i roskift. Ved mange av disse roskifta var det gjestgiverier, der de reisende kunne hvile etter harde tak med årene.
Munken er et svært gammelt skysskifte, der det var gjestgiveri og brennevinshandel.

ROSKIFT: Kartet viser roskiftene på Norsjø. KART: Tone Telnes

ROSKIFT: Kartet viser roskiftene på Norsjø. KART: Tone Telnes

Tilbake til toppen