Skip to content

Øverst i steinbruddet ligger denne odden som er en god rasteplass. Her er det fin utsikt til seilingsleden, der kanalbåtene går i sommersesongen. På denne odden er det også rester av ei styreline for tømmerslep. Bruk av styreline er spesielt for vassdraget vårt, der tømmeret har blitt slept av taubåter. Lina brukes til å holde tømmerslepet på stø kurs i elva der bunn-, sving- og strømforhold er vanskelige. Forbi steinbruddet var det altså ei slik line.  I den skarpe svingen her går strømmen rett mot land. Tvers over bukta var det lagt ei lense for å holde tømmeret i elveløpet. I flomperioder – når strømmen var sterk – var det ikke nok med lense. Da ble styrelina brukt.

RASTEPLASS: Odden er et fint sted å raste.

 

 

 

 

Tilbake til toppen