Skip to content

I fjelletsiden i Vrangfoss underkanal er monogrammet til Oscar 2. malt på bergveggen. I oktober 1893 var kong Oscar 2. av Sverige og Norge (1829-1907) på besøk i kanalen. Han kom i båt sammen med sønnen sin, prins Eugen. Til minne om dette besøket ble det gullforgylte monogrammet til kongen malt opp og har pyntet denne fjellveggen siden. Monogrammet er synlig fra en av kanalbåtene eller fra steinmuren langs underkanalen.

POSTKORT: Kong Oscar II levde fra 1829 til 1907. Dette postkortet markerer kongens 75-årsdag:

VALGSPRÅK: Oscar 2. etterfulgte sin bror Carl IV som konge av Norge og Sverige i 1872. Han tok valgspråket «Broderfolkenes vel».

Tilbake til toppen