Skip to content

Over Eidselva på strekningen mellom Lanna og Eidsfoss sluser reises det ei bru. Den er en del av den nye fylkesvei 359.

“Byggingen av den nye fylkesvei 359 mellom Kaste og Stoadalen er i full gang. Strekningen mellom Kaste og Stoadalen på fv. 359 er hovedforbindelsen mellom Ulefoss og Lunde. Den eksisterende fylkesveien gjennom Stoadalen og Lanna er svingete, trang og har lav trafikksikkerhet, og det har vært jobbet for en ny vei i en årrekke.

På strekningen Odden–Lanna ligger vegen tett opp til eksisterende verneverdig boligbebyggelse. Den nye veien vil lede hovedtyngden av trafikken mellom Ulefoss og Lunde vekk fra dette området.”

(Teksten er henter fra Telemark fylkeskommunes webside)

Tilbake til toppen