Skip to content

Elvestrekningen her heter Straumen. Like ovenfor Hogga sluser langs Straumen ligger Hogga kraftverk. Et mindre betongbygg er det eneste som er synlig av kraftverket. Resten av anlegget ligger inne i fjellet.

Fra 1987

Hogga kraftverk ble satt i drift i 1987. Det utnytter fallet på 13 meter mellom Flåvatn og Nomevatn. Årsproduksjon i kraftverket er ca. 92 GWh. Dersom en bolig bruker 20.000 kWh pr år, blir det produsert strøm til mer enn 4000 boliger.

Etter at vannet har vært brukt i kraftverket, blir det ført i en nesten to km lang tunnel til Lunde sentrum. Der renner det ut i elva nedenfor Lunde sluse.

Det er Statskraft som eier kraftverket i Hogga. Kraftverket ble bygd som siste del av Tokkeutbygginga.

Tilbake til toppen