Skip to content

Det er idrettsforeningen Herkules IF som har gitt navnet til Herkules-området i Skien. Foreningen ble stifta 4. mai 1920 og hadde tilknytning til Skiensfjordens Skofabrikk. Fabrikken var opptatt av arbeiderne sine. De fikk blant annet laget en grasbane til bedriftsidrettslaget. Skofabrikken laget en sko som het Herkules. Det skal ha vært denne skoen som gav navnet til idrettsforeningen.

Skøytebane

Etter krigen var Herkules en av Norges største skøyteklubber. På Gimsøy hadde klubben skøytebane, og dit kom skøyteløpere fra Norge og utlandet for å konkurrere.

Utgravinger

I 2004 ble det gjort arkeologiske utgravinger på Herkules-området. Det ble funnet spor etter bosetting fra jernalderen (ca. 500 f.Kr. – ca. 800 e.Kr.). Siden det ble funnet stolpehull, regner en med at det stod to langhus her.

Kjøpesenter

I 1968 solgte idrettsforeningen Herkules banen sin til forretningsmannen Bernt Johannesen. Han bygde et kjøpesenter på tomta. Det fikk navnet Herkules.

 

Tilbake til toppen