Skip to content

Det er ikke så lett å få øye på Gulnes kvartsbrudd lenger. Ser en godt etter, er det mulig å se det gule berget, som ligger åpent i fjellsiden nede ved det som har vært ei brygge. Fjellet her får gul farge fordi det er jern i kvartsitten. Kvarts fra bruddet ble brukt ved Borgestad fabrikker i Skien da de produserte ildfast stein.

Frakten

Gulnes kvartsbrudd ble drevet i sommerhalvåret, og det var arbeid her til 6-8 mann. Det var ikke vei bruddet. Steinmassene ble frakta til Borgestad fabrikker med lektere og lastebåtene Tinnsjø og Seljord. De gikk i fast rute mellom Oslo og Dalen én gang i uka. MS Dalen ble også brukt i denne frakten. Både under dette navnet og under sitt tidligere navn, Notodden, frakta den kvarts fra Gulnes til Borgestad. Kvartsbruddet var i drift fra rundt 1895 til rundt 1980.

 

 

Tilbake til toppen