Skip to content

Midt i elva, på Grøtsund-skjæra, er denne steinskjermen murt opp.  Flomskjermen ved Grøtsund ble bygd i 1885-88. Innenfor skjæra ble det sprengt ut et løp, der dampbåtene kunne seile. Ved Grøtsund samles løpene fra Skotfossen og Meierelva. Tidligere var det vanskelig å seile her når det var mye vann i elva og sterk strøm. Nå er det mulig å seile både utenfor og innenfor skjermen.

Brynestein

Første ledd i navnet Grøtsund kommer fra grjot, som betyr stein. Transporten av brynestein fra Eidsborg ved Dalen til Skien har gitt navn til mange steder langs vassdraget.

Tilbake til toppen