Skip to content

I 1953 startet AS Norsk Bergverk, Søve gruver gruvedrift etter niob i Cappelenbruddet. Her lå søvitten framme i dagen. Denne bergarten ble i sin tid tatt ut for å anrike niob. Anrike betyr å skille de mineralene vi skal bruke i en malm eller et råstoff, fra dem vi ikke skal bruke.
Søvitten i området er ganske lys, og vi kan se årer av et brunere mineral på kryss og tvers av det hvite. Dette er ankeritt, et annet kalkrikt mineral som inneholder litt jern, mangan og magnesium. Når dette mineralet blir utsatt for vær og vind, «ruster» det og blir rødbrunt.
Denne forekomsten er vernet. Det betyr at den ikke skal hakkes i eller skades på annen måte. Hit til Cappelenbruddet naturminne kommer det geologer fra hele verden for å studere bergartene.

 

Tilbake til toppen