Skip to content
Geoparksti fra Øra til Simonsodden

Informasjon om geologi-stien

Bli med på tur gjennom deler av Fensfeltet. Geologi-stien går langs Norsjø, forbi brudd som har vært drevet i hundrevis av år.

Da opplegget til denne stien ble laget, fikk vi god hjelp av klasser fra Holla 10-årige skole. Informasjon om geologi-stien er ment for skolebruk, men vi tror at andre turgåere også kan ha nytte av linker og spørreark.

Spørsmålsark

Å vekke nysgjerrighet og oppdagerglede er et viktig mål med dette prosjektet. Til turen er det laget et spørsmålsark med avkryssingsoppgaver, som er tenkt brukt under turen, og observasjonsoppgaver som handler om fugleliv og planteliv på Øra våtmarksområde.. De er laget for å lede elevenes oppmerksomhet mot det vi ønsker de skal se nærmere på, ikke for å teste kunnskaper først og fremst. Spørsmålene er laget med tanke på å skulle brukes av grunnskoleelever, men de kan gjerne brukes som quiz av voksne turgåere. Spørsmålsark, fasit og observasjonsoppgaver finner du her.

Synlige bergarter

Geologi-stien på Ulefoss går forbi steinbrudd og anlegg fra gruvevirksomheten. I Fensfeltet har det vært tatt ut kalk, jernmalm og spesielle mineraler fra dagbrudd og gruver helt fra 1100-tallet og fram til vår tid. Flere steder i Fensfeltet ligger bergartene synlige i dagen. Disse stedene er spesielt vernet. Det er ikke lov å ta med seg stein eller hakke og gjøre skade på annen måte.

Opplegget for «Geologi-stien på Ulefoss – fra Øra til Simonsodden» er laget i samarbeid med Gea Norvegica Geopark og Nome kommune og finansiert av Nome kommune. Takk til Per Bert Tufte for lokalhistorisk bistand.

Les mer

Hva geologi er, og hva en geolog gjør, kan du lese mer om her.: Fakta om geologi – Naturhistorisk museum. Geoparken har laget en brosjyre, som forteller mer om Fensfeltet og om industrien på Ulefoss, som har brukt bergartene som finnes der: Fen og Fen vulkanen by Gea Norvegica

Tilbake til toppen