vikingskip.jpg Styrbord og babord

Vi har brukt noen sjømannsuttrykk i denne teksten. Når du står i båten og ser mot baugen, spissen lengst framme, er babord på venstre side. Styrbord er på høyre side.

Ordet styrbord stammer fra norrønt. Vikingene styrte [stýri] sine båter med styreåre (ror), som alltid var festet på høyre bord [borð]. Rormannen holdt styreåren med begge hender og stod med ryggen [bak] mot båtens venstre side (babord). Styrbord er blitt et engelsk ord [ starbord]. Babord heter port på engelsk. Det betyr havn, og ordet brukes fordi babord er havnesiden av båten. Styreåra kan ikke ligge inn mot kaia. Styrbord har grønn lanterne, og babord har rød.
_DSC3313.jpg Båten drar fra Lunde sluser

I Lunde sluser er vi inne i Bandak-Norsjøkanalen. Alle slusene i denne kanalen ligger i Nome kommune. Rutebåten går fra Dalen klokka 8.40 og kommer til Lunde klokka 13.25. Den har avgang i retning Ulefoss og Skien klokka 13.45.

Lunde sluser er et trafikknutepunkt i vassdraget. Her møtes kanalbåtene i høysesongen. I løpet av en snau time sluser tre båter opp og ned. Hit kommer busslaster med passasjer, og folkelivet er hektisk.
_DSC3322.jpg Europas første gummidam

Ved Lunde sluser ligger Europas første gummidam. Vannet holdes igjen av en gummipølse, som er fylt med luft. Når vannet skal slippes over dammen, tømmes bare noe av lufta ut av pølsa. Teknikken kommer fra Japan. Gummidammen erstattet en nåledam, som var vanlig i vassdraget før.
naaledam.jpg Nåledam

Det var nåledammer ved alle de seks sluseanleggene i Bandak-Norsjøkanalen. Nåledammene har navnet sitt fra «nålene», som ble brukt til å stenge for vannet. Nålene var fire til fem meter lange trebjelker på rett under 10x10 cm. De stod tett i tett i hele dammens lengde og stengte vanngjennomstrømmingen. Vannmengden som skulle gå gjennom dammen, ble regulert ved at slusevokterne tok opp eller satte ned nåler.

Ved kanalens smier var det laget spesiell redskap til å trekke (åpne) og sette (stenge) nåler. God teknikk og muskelkraft var viktig i dette farefulle arbeidet.

Samtlige dammer i Bandak-Norsjøkanalen er bygget om. I 1988 ble nåledammene ved slusene i Kjeldal og Lunde erstattet av luftfylte gummidammer.
_DSC3320.jpg Manuell betjening

Slusene i Bandak-Norsjøkanalen er manuelle. Det betyr at de blir åpnet og lukket ved handkraft.
_DSC3181.jpg

Sluseporter av tre

Slusene i Bandak-Norsjøkanalen er ikke forandra siden de ble bygd i 1892. Hele kanalen ser ut nøyaktig som den gjorde da den ble bygd for over 100 år siden. Det er unikt. De fleste kanaler er modernisert.

_DSC3293.jpg Lundefaret i dag

Gjennom Lunde går det både jernbane, kanal og vei. Ved Lundefaret har det vært trafikk i alle tider.
H221.jpg Lundefaret før

Før det ble bro her ble folk, dyr og varer frakta over elva med ferge som ble rodd.
_DSC3143.jpg Sjømerker

Det er viktig å følge seilingsleden: røde staker på styrbord side og hvite staker på babord side. Slike staker viser hvor båttrafikken skal gå i hele vassdraget. Bildet er fra Løveid.

Vi seiler inn i Nomevann. Dette vannet ble danna ved oppdemming da Bandak-Norsjøkanalen ble bygd. Her er det svært grunt. Dette er et fuglefredningsområde og ett av Telemarks beste raste og beiteplasser for svaner, gjess og ender.
_DSC3263.jpg Vrangfoss sluser

Vrangfoss sluser har fem kamre med en samlet løftehøyde på 23 meter. Slusene er hogd inn i landskapet ved siden av dammen, der fossen gikk før det ble kanal. Vrangfoss har fått navnet sitt fordi fossen var så stri, og det var så vanskelig å fløte tømmer her.
_DSC3283.jpg Navnetrekk

På en stein øverst i slusene er navnetrekket til Kong Oscar II hogd inn. Prins Eugen, sønnen hans, har også navnetrekket sitt hogd inn her. Det ble gjort etter besøket deres ved Vrangfoss 29. oktober 1893. Mange berømte mennesker har besøkt kanalen.

Vi seiler inn i Nomevann. Dette vannet ble danna ved oppdemming da Bandak-Norsjøkanalen ble bygd. Her er det svært grunt. Dette er et fuglefredningsområde og ett av Telemarks beste raste- og beiteplasser for svaner, gjess og ender.
_DSC3280.jpg Dam

Da de fem slusene i Vrangfoss ble bygd i 1887-92, ble det samtidig bygd en 32 meter høy dam, 21 meter tykk i bunnen, som demte opp vassdraget til Lunde med et par meter. Vrangfoss kraftstasjon ligger inne i fjellet ved dammen på styrbord side.
_DSC3281.jpg Slusemesterbolig og vaktbu

Langs slusene i Vrangfoss er det en park med store, gamle trær. Øverst i parken ligger den gule slusemesterboligen. Her var det plass til slusemesteren og familien hans og en familie til. Nå er det kafé her.

Ved det øverste slusekammeret ligger det ei lita, gul vaktbu. Der har en hatt god oversikt over kanalen og båttrafikken.
DSCF0204.jpg Vrangfoss underkanal (Underkanal og overkanal)

Ved flere av kanalanlegga er det under- og overkanaler. Det vil si at det er bygd korte eller lange inn- og utseilinger til slusene. Under- og overkanalene skiller ofte båttrafikken fra fossen.

Vrangfoss underkanal er skjermet fra fossen og stryket med en steinskjerm. Det lager et rolig innløp til kanalen.
_DSC3260.jpg Saga

Når vi seiler inn i Vrangfoss underkanal, ligger kanalens sag på babord side. Her skjæres materialer i grove dimensjoner, som brukes til å reparere og bygge nye sluseporter. Stokkene som brukes er store. Kanalen har ansatte som ennå kan teknikken med å bygge nye sluseporter. Smia ved Vrangfoss er fremdeles i bruk. Tidligere var det smier for reparasjonsarbeider ved alle sluseanleggene.
_DSC3254.jpg Kong Oscar IIs monogram

Kong Oscar IIs monogram er hogd inn i fjellet på babord side i underkanalen. Oscar den andre var konge i Sverige-Norge. Hvis du liker sardiner, har du sikkert sett bilde av ham på sardinboksen. Kong Oscar II var på kanalbesøk året etter at Bandak-Norsjøkanalen åpnet. På toppen av berget her er det en utsiktsplass der det er god oversikt over Vrangfoss sluser og dammen.
_DSC3236.jpg Eidsfoss

Eidsfoss
er neste sluse. Den har to kamre. Likevel er løftehøyden på hele 10 meter. Det første kammeret i Eidsfoss har den største løftehøyden av alle slusekamrene i kanalen. Sykkelruten langs kanalen går over Eidsfoss sluser, og en av sluseportene er gjort bredere slik at sykler kan trilles over den.
_DSC3243.jpg Løftehøyde

Et uttrykk som blir mye brukt i kanalen er løftehøyde. Da mener vi hvor høyt et sluseanlegg løfter båten opp. I Eidsfoss løftes båten fra 26 m.o.h. til 36 m.o.h.
_DSC3207.jpg Ulefos Hovedgaard

På bakketoppen på styrbord side ligger Ulefos Hovedgaard. Gården ble bygd som sommersted av statsråd Niels Aall i 1802-07. Han kom fra Porsgrunn og bodde på Søndre Brekke i Skien, det som nå er Brekkeparken. I 1830 flyttet han til Ulefoss. Ulefos Hovedgaard er museum, men også privatbolig.
_DSC3197.jpg Lanna

Når vi seiler ut av Ulefoss overkanal, ligger Lanna på babord side. Her ligger gamle trehus som ble bygd etter at Bandak-Norsjøkanalen åpnet i 1892. Elva her heter Eidselva.
_DSC3195.jpg Kraftverkene

Når vi er i Ulefoss sluse, ser vi en murbygning på styrbord side. Det er Ulefoss kraftverk. Kraftverket er fra 1963 og ble bygd etter at Tokkeutbyggingen med fjellmagasin ga jevnere vannføring i vassdraget.
_DSC3165.jpg Ulefoss sluser

Ulefoss sluser har tre kamre med en total løftehøyde på 10,7 meter. Veggene i slusekamrene er bygd av tilhogd naturstein.

Ulefoss er et gammelt industristed. På 1500-tallet var det mange oppgangssager som var drevet av fossekraften i Ulefossen. På nordsida av elva var det sagbruk. På sørsida av elva var det jernverk.

Når vi seiler inn i underkanalen ved Ulefoss sluse, ligger Ulefos Jernværk på styrbord side. Jernverket har vært i drift fra 1657. Nå blir det drevet som moderne jernstøperi. Det blir blant annet laget kumlokk her.

Turen videre over Norsjø er god å ha til nistepakker, oppgaveløsing eller tegning.
  Fra 62 m.o.h. til 26 m.o.h.

Her slutter reisen vår. Vi er 13 kilometer fra Lunde sluser. Båten har seilt fra Lunde, som ligger 62 meter over havet, til Ulefoss på 26 meter over havet. Båten seiler videre over Norsjø, gjennom Løveid sluser og til Skien der den er framme klokka 17.50.
| More