Skip to content
Geoparksti fra Øra til Simonsodden

Omrisset av Fen-vulkanen

I kartet der Fensfeltet er risset inn, er Søvebekken markert med en sort strek. Bekken skifter navn der den renner gjennom Fensfeltet forbi ulike gårder. En illustrasjon viser hvordan Fenvulkanen ville sett ut om den raget over Ulefoss i våre dager.

I kartet ser du omrisset av Fen-vulkanen slik den en gang lå. Den raget høyt over landskapet.
Innenfor omrisset ligger den delen av Ulefossområdet der det finnes vulkanske bergarter. Søvebekken er markert med sort. Den skifter navn der den renner gjennom Fensfeltet forbi ulike gårder. Teksten fortsetter under kartet.

 

Kart med bekker

PLASSERING: Kartet viser omrisset av vulkanen.

Brøgger brukte gårdsnavn fra dette området da han satte navn på mineraler han fant i Fensfeltet.

Bekk med mange navn

Søvebekken renner fra Damtjønn/Håtveittjønn til Norsjø.
Øverst oppe ved Damtjønn (Damtjern) og Håtveittjønn heter den Vipetobekken etter gårdene på Vipeto.
Lenger nede skifter bekken navn til Nigardsbekken etter gårdsnavnet Nigard.
Et stykke lenger nede heter den Tuftebekken etter Tuftegårdene.
Ved området som heter Vesthagen, heter den Vesthagbekken. Dette var en gang havnehagen vest for Søve.
Den nederste delen heter Søvebekken.

Bekken var et grenseskille mellom Søve gård og det som var prestegården i Holla. I 1764 ble det bestemt at området mellom Søvebekken og Tvarabekken, som ligger på Lanna, skulle være Ulefos Jærnverks grunn.

VULKAN: Slik kan det ha sett ut i området for 500 millioner år siden.

VULKAN: Slik kan Fen-vulkanen ha sett ut for 580 millioner år siden.

 

Tilbake til toppen