Skip to content

Waldemar Christopher Brøgger ble født i Christiania i 1851. Han ble en av Norges største geologer.

Brøgger var svært interessert i naturvitenskap. På Universitet studerte han realfag og zoologi, og han ble spesielt interessert i geologien. På en tur til Bekkelaget i Oslo fikk Brøgger og en han studerte sammen med, Hans Reusch, i oppdrag å studere jettegrytene der. De to vennene lagde en flott illustrert artikkel som ble publisert og oversatt til flere språk.

Brøgger forsket på veldig mye, både innen biologi og innen de fleste områder av geologifaget. Han utga mange viktige arbeider som fortsatt er i bruk. Spesielt er arbeidene hans om Oslofeltet, om Fen og om mineralene i Langesundsfjorden kjente. Brøgger har en stor del av æren for byggingen av Universitetsbiblioteket, Universitetets Aula og de Naturhistoriske museene på Tøyen. Han var også politiker. Brøgger var stortingsrepresentant for Aker i 1906–09.

Waldemar Christopher Brøgger var opptatt av den nye nasjonen Norge. Mye av det han beskrev fikk navn etter norske steder. Han ga den blå bergarten ved Larvik navnet larvikitt, og han har oppkalt en rekke bergarter på Fen etter gårder i området. Brøgger ble den første som hevdet at bergartene på Fen hadde tilknytning til vulkanisme. Dette ble det en stor diskusjon av. «Alle» visste at kalksteiner er dannet i havet og ikke av vulkaner. Det ble skrevet mye mot Brøgger. Mange mente at han måtte ta feil.

I 1921 publiserte Brøgger «Das Fengebiet in Telemark, Norwegen». Der beskriver han bergartenes opprinnelse og gir dem navn som søvitt, hollaitt, melteigitt, damkjernitt, fenitt og vibetoitt. Ikke alle navnene er godkjent i dag, men noen av dem gjelder fortsatt. Prosessen som skjer når bergarter omdannes i kontakt med gasser og væsker fra en «Fenvulkan», kalles for fenittisering over hele verden. Det var et ord som Brøgger fant på.

Verken Brøgger eller de som var mest uenige med ham, fikk oppleve beviset på at karbonatittvulkaner finnes, nemlig et utbrudd fra Ol Doinyo Lengai i Afrika i 1960-åra. Da var Brøgger for lengst død. Waldemar Christopher Brøgger var en av fire geologer som ble hedret i frimerkeserien «Store norske geologer» i 1974. De tre andre var Victor Goldschmidt, Theodor Kjerulf og Johan Herman Lie Vogt. Da universitet i Oslo feiret 200-års jubileum i 2011, ble bygningen der Geologisk museum på Tøyen i Oslo holder til, døpt om til Waldemar C. Brøggers hus.

 

 

 

Tilbake til toppen