Skip to content

I mat- og kaffipausene kunne arbeidarane glede seg over den fine utsikten. Pausene vart òg gjerne nytta til å prøve krefter. Det blei mellom anna konkurrera om å løfte ambolten i smia med færrast mulig fingrar. Dei fleste greidde det med ei
hand, men ein kar som heitte Steffa Hommo frå Vinje klara det med berre to fingrar.

UTSIKT: Brunåsli ligg høgt og fritt

Tilbake til toppen