Skip to content

Utover i Norsjø strekker grunnene seg fra våtmarksområdet på Øra ut til den vesle øya Torva. Øya er en viktig hekkeplass for flere fuglearter.

Tilbake til toppen