Skip to content

Tømmerrenna som går over Tinfosområdet, har frakta tømmer forbi fossene der det ble bygd kraftverk. Den går fra Kloumansjøen som ligger ovenfor Svelgfoss kraftverk, og er over fire kilometer lang. I 1976 var siste sesongen det ble fløta tømmer her.

 

FLOM: I 1927 var det flom i vassdraget, og tømmerrenna var utsatt i den voldsomme strømmen.

1927: Flommen i 1927 var den største flommen i Skiensvassdraget på 1900-tallet.

SMAL: Tømmerrenna er smal i bunnen, mens sidene vider seg utover.

 


 

Tilbake til toppen