Skip to content

På denne husmannsplassen budde det brynesteinsarbeidarar i fleire generasjonar. Ein av dei, Nils Kjetilson Tjurrgrånflaten, vart blind på sine eldre dagar og kunne slik ikkje arbeide i brotet. Men arbeidet med steinen fortsette. På hella framom plassestoga slipa han bryne med sand og vatn mot hella. Det tok ca. 1-1,5 time å slipe ein stein ferdig.

HUSMANNSPLASS: På husmannsplassen Tjurrgrånflaten budde det brynesteinsarbeidarar i fleire generasjonar.

 

Tilbake til toppen