Skip to content

Tinfos Papirfabrik brukte taubåter til å slepe lektere med råvarer og ferdig gods mellom Notodden og havnene i Skien og Porsgrunn. Da jernverket ble nedlagt i 1987, hadde selskapet fire slepebåter: Sagafos, Tinfos, Staupfos og Lifos.

De første åra bestod rederivirksomheten til Tinfos Papirfabrik (TP) kun av lektere. I tillegg til at de transporterte egne produkter, ble lekterne også leid ut til Norsk Hydro.

I mange år leide fabrikken inn andre til å taue lekterne sine. I 1923 stiftet Tinfosbedriftene AS Skiens Lægter- og Bugserkompani, som sørget for transporten. I 1934 overtok Tinfos Papirfabrik dette selskapet og ble dermed eier av sin egen taubåt – DS Frisk.

I siste halvdel av 80-tallet ble transporten over Heddalsvannet og Norsjø historie. Jernverket på Notodden ble lagt ned i 1987. Sagafos, Tinfos, Staupfos og Lifos ble lagt i opplag og solgt i løpet av noen år.

 

DAMPBÅT: DS Sagafos ble bygd ved Trosvik verksted i 1938. Den hadde en dampmaskin med dobbel fyrgang og 320 HK.

 

 

DE FØRSTE: DS Frisk er bygd i Holland i 1919 og hadde maskin på 180 HK. Den ble kjøpt fra Skien Lekter og Bukserkompani 31. mars 1934 og var TPs første taubåt. På grunn av den relativt svake maskinen slepte Frisk bare fire lektere med last. DS Frisk ble solgt i 1961.

 

 

 

 

Tilbake til toppen