Skip to content

Krafta i Tinnefossen har vært utnyttet siden 1800-tallet. Her har det vært drevet mølle, sagbruk og tresliperi. På slutten av 1800-tallet ble den første elektriske krafta produsert på Øvre Tinfos. Den ble brukt til belysning i papirfabrikken.

«Det tør være af interesse at notere, at der allerede i 1877 var bygget et elektrisk anlæg til belysning af fabriken, med 1 turbin, som merkelig nok gaar den dag i dag.» skriver J. Borchenius i 1913.

På Øvre Tinfos i våre dager blir det produsert elektrisk kraft i kraftverkene Tinfos I, bygd i 1955, og i Tinfos II, bygd i 1910.

 

GAMMELT BILDE: Gammelt bilde av kraftstasjonen Tinfos 1.

 

GAMMELT BILDE: Gammelt bilde av kraftstasjonen Tinfos 1. Den eldste administrasjonsbygningen fra 1895 skimtes til høyre for Tinfos 1.

BORGEN: På Tinfos var det funnet en metode for å smelte jernmalm med elektrisk kraft. Den ville folkene på Tinfos bruke i et jernverk. Til et slikt smelteverk trengte de mye kraft. Derfor ble kraftstasjonen Tinfos 2 bygd. Dette kraftverket ligner en borg der det ligger ved elva. Mange kaller det også for «Borgen».

GAMMELT BILDE: Rørgatene bak bygningen leder vannet inn i kraftstasjonen.

TÅRN: Kraftstasjonen Tinfos 2 har tårn i alle fire hjørner.

INNI BORGEN: I den store hallen står det tre aggregater fra 1912, men disse er ikke i drift lenger.

AGGREGATER: De tre aggregatene fra 1912 sett ovenfra.

MINIKRAFTVERK: Aggregatet fra 1926 er nyoverhalt og produserer strøm. På den andre siden av veien ligger vanninntaket. Tre store vannrør går fra Holtakanalen til turbinene. Disse er murt igjen nå. Bare vanninntaket til det nyeste aggregatet er åpent.

 

BAD: En trapp opp fra den store hallen inne i Borgen ligger et lite rom med et nedsenket badekar.

NYE TINFOS 1: Det nyeste kraftverket som utnytter vannkraften i Tinnefossen, ble bygd i 1955. Nye Tinfos 1 overtok først for gamle Tinfos 1, så for Tinfos 2.

 

 

INTERIØR: Inne i kraftverket Nye Tinfos 1 har de et bilde av Tinnefossen malt på veggen.

 

Tilbake til toppen