Skip to content

Arbeidet i brotet gjekkføre seg under open himmel for dei fleste. Det var dei som bora, skaut og grovdela steinblokkene, og steinpikkaren som hogg til emna. Ein smed jobba óg på staden. Pikkarane hadde dei viktigaste og mest ansvarsfulle oppgåvene i steinberget fordi det var dei som avgjorde om steinen kunne bli bruka eller ikkje. Mange av arbeidarane blei sjuke av kvartsstøvet og fekk lungesjukdomen silikose. Om vinteren kunne det bli svært kaldt for arbeidarane. Og do, det hadde dei bak kvart sitt tre. Timelønna i 1924 var på 60 øre.

BRUNÅSLI: Steinbrotet Brunåsli er fullt av vraksteinar.

 

Tilbake til toppen