Skip to content

Det lille, gule huset på  Sannes brygge  er et vareskur, som ble bygd i 1894. Fram til andre verdenskrig var det stor trafikk på kanalen. Noen av rutebåtene la til ved alle disse små bryggene. De lasta og lossa varer og tok med passasjerer. Kanalen var en viktig transportvei iallfall fram til andre verdenskrig.

 

RUTEBÅTEN: DS Victoria var en av rutebåtene som la til ved Sannes brygge og alle de andre bryggene langs kanalen. Rutebåtene frakta dyr, passasjerer og alle slags varer.

Tilbake til toppen