Skip to content

Rjukanbrygga er også kalt Jernbanebrygga. Brygga var en del av Hydros område. Dette var omlastningshavn for alle varer som skulle fraktes til og fra Rjukan med jernbanen.

NORSK HYDRO: For hundre år siden het brygga der Motorbåtforeningen holder til, Rjukanbrygga. Hit ble gjødsel som var produsert på Rjukan, frakta med tog. En rest fra Rjukanbryggas tid er det hvite fundamentet som «Seilhuset» står på. En gang var det fundament for lastekraner. Kranene lasta gjødselen om fra toget og om bord i lektere, som frakta lasten over Heddalsvannet gjennom kanalen til Menstad i Skien. Der ble den lasta om på skip, som seilte gjødselen ut i verden. Du kan lese mer om Rjukanbrygga på et opplysningsskilt som står ved vannkanten inne på Hydro-området.

Tilbake til toppen