Skip to content

Langs slusene i Skien ligger den fredete fabrikkbygningen PM5. PM5 (papirmaskin fem) ble oppført i 1881 etter en brann. Den inneholdt cellulose- og papirfabrikk.

ELDST: PM5 er den eldste industribygningen i området. Tresliperiene, cellulose- og papirfabrikkene som lå her, var blant de største i landet i sin tid.

FREDET: Bygningen er fredet og er et viktig kulturminne i Telemark. I 1886 brant store deler av Skien sentrum. PM5 er et av de få bygga som er bevart etter brannen.

Tilbake til toppen