Skip to content

Oppe ved Tinnefossen har fossekraften vært brukt til industri siden andre halvdel av 1800-tallet. Nå ligger området som et industriminne med mange flotte, gamle industribygg. Flere av bygningene har detaljer som «bare» er til pynt: tårna i hjørnene på kraftstasjonen Tinfos 2, som blir kalt for «Borgen», eller lyna som pynter sørveggen av gamle Tinfos 1.

1994: Øvre Tinfos er tegnet slik området så ut i 1994.

FØR OPPDEMMING: Her går Tinnefossen for fullt før det er bygd dam. Før kunne denne fossen være vill. Det var vanskelig å fløte tømmer her. Tømmeret satte seg fast i svære vaser. Det var også vrient å bruke vannet til å drive en mølle. Bøndene i området forsøkte å temme fossen. På slutten av 1700-tallet gav de seg til å hakke ut en tunnel forbi fossen. De varmet opp fjellet til det sprakk. Så hakka de ut løs stein. 17 år tok det å hakke ut en 55 meter lang tunnel. Vannet som gikk gjennom tunnelen, dreiv skovlene til ei mølle.

TØMMERVASE: Det var vanskelig å fløte tømmer gjennom Tinnefossen. Tømmeret satte seg fast i svære vaser. Her jobber fløtere med å løsne den digre tømmervasa.

 

 

DET FØRSTE TRESLIPERIET: I 1875 ble det bygd et tresliperi ved Tinnefoss. Å slipe tømmer til en masse det ble lagd papir av, var en ganske ny industri i Norge. Bruket ved Tinnefossen ble overtatt av nye eiere noen år seinere. Disse bygde nytt sliperi og en papirfabrikk.
H.C. Kirsebom fra Kristiansand, en av de nye eierne, fikk bygd en hestejernbane fra sliperiet til lasteplassen ved brygga.

FORBOKSTAVER: Det første tresliperiet ved Tinnefossen tapte penger. I 1894 ble anlegget budt fram på auksjon. Kjøpere ble grossererne O.H. Holta og H.H. Holta sammen med brukseierne H.C. Hansen, N.Kittilsen og Thorvald Schiøtt. Initialene (forbokstavene) til de fem kjøperne finner vi på en av veggene til kraftstasjonen Tinfos 2. O.H. Holta ble formann og administrerende direktør ved Tinfos Papirfabrikk.

I 1928 ble tresliperiet flyttet ned til Heddalsvannet. Fabrikken ble nedlagt i 1972.

TRESLIPERIET FRA: 1888: I denne bygningen fra 1888 var det tresliperi og papirfabrikk. Tremassen ble brukt til å produsere papir. På Notodden har det blitt produsert hvitt papir, brunt papir og kartong.
Seinere har det vært verksteder og smie her.

TØRKEHUSET: Tremassen som ble produsert i tresliperiet, inneholdt mye vann. Denne massen, som det skulle lages papir av, ble tørket i dette huset.

ADMINISTRASJONSBYGG: Det lille huset ved elva ble bygd i 1895. Det var det første administrasjonsbygget til Tinfos.

1895: Bak det første administrasjonsbygget fra 1895 ligger det større administrasjonsbygget fra 1908.

1908: Den nye administrasjonsbygningen stod ferdig i 1908. Huset er bygd på pynten ut mot fossen. «Tinfos papirfabrik» står det med snirklete bokstaver i metall over inngangen.

 

BYSTE: Utenfor administrasjonsbygningen står det en byste av Halvor B. Holta (1896-1979). H.B. Holta var direktør i Tinfos Papirfabrik fra 1928 til 1978.

 

 

 


 

Tilbake til toppen