Skip to content

Ved utløpet av Sauarelva ligger det gamle gjestgiverstedet Odden. Stua ble bygd tidlig på 1700-tallet.
Odden ved Akkerhaugen var gjestgiversted da folk gjerne brukte pram når de skulle noe sted, for eksempel til Skien. Nedenfor huset ligger ei lun vik med plass for båter.

Avsnittene under er hentet fra “Vannveien inn i Telemark – Norsjø-Skienkanalen 150 år” (2010) av Ole Bjørn Ulsnæs og Nina E. Evensen:

Forfriskninger på Odden

Ved utløpet av Sauarelva ligger det gamle gjestgiverstedet Odden. Hovedhuset på Odden skal være rundt 300 år gammelt. Stua ble bygd tidlig på 1700-tallet, og samme slekta har holdt til her siden Hans Larsson fra Gjerpen bygde huset.

Odden var gjestgiversted da folk brukte pram som framkomstmiddel. Mot Akkerhaugen ligger ei lun vik med plass for båter. «Det kunne ligge opptil 15 pråmar ved land, og inne låg folk på flatseng.» fortelles det i bind 3 av Bygdebok for Sauherad. En av de navngitte gjestgiverne het Conrad Friedrich Grøtter. Han var egentlig korporal og levde fra 1750 til 1809.

Enkelte av gjestgiveriene langs vannet var reine «forfriskningssteder» uten plikt til å skaffe skyss. Odden var et slikt hvilested sammen med Ottersnesodden og Leirodden lenger sør i Norsjø.

Tenning av lamper

Vinteren 1920 tok Olav Lona på seg å tenne lampa på eiendommen sin, Odden, ved innseilinga til Akkerhaugen. Tenningen foregikk i den mørke årstida, og kanalkontoret sendte ut melding om når på våren den kunne opphøre. Lona hadde hatt denne jobben i mange år. I 1913 henvendte han seg til kanalstyret og ba dem om «at yde sin indvirken til» at han kunne få fribillett til kanalbåtene. Men det var i meste laget – «Kanalstyret fant ikke anledning til at imøtekomme dette andragende.»

 

 

Tilbake til toppen