Skip to content

Tidligere var det nåledammer i hele Telemarkskanalen. Nåledammene har navnet sitt fra «nålene», som ble brukt til å stenge for vannet. Nålene var fire til fem meter lange trebjelker på rett under 10×10 cm.

Nålene stod tett i tett i hele dammens lengde og stengte for strømmen av vann. Vannmengden som skulle gå gjennom dammen, ble regulert ved at slusevokterne tok opp eller satte ned nåler.

Ved kanalens smier var det laget spesiell redskap til å trekke (åpne) og sette (stenge) nåler. God teknikk og muskelkraft var viktig i det farlige arbeidet.

Alle dammene i Telemarkskanalen er bygget om. I 1988 ble nåledammene ved slusene i Kjeldal og Lunde erstattet av gummidammer fylt med luft.

I Lunde slusepark står det en rest av en nåledam.

 

Tilbake til toppen