Skip to content

Rundt 30 m over vannflata ligger Mikaelshulen (Mikaelshula). Vi ser den som et hull i den bratte fjellsida som rager opp fra Norsjø. Da hulen ble danna, gikk havet helt opp dit den ligger. Bølger og is smuldra opp det løse fjellet og danna dette hullet. Seinere har hulen nok blitt utvidet av mennesker. Nå er den 20 meter dyp og fem til sju meter høy. Hulen er et vernet kulturminne.

Kirke

Mikaelshulen ble brukt som kirke den gang Norge var et katolsk land. Mikaelskirken var viet til erkeengelen Mikael, som gjerne ble dyrket i huler og fjellkirker. Hulen var innredet som en kirke med alter og kor. Før i tiden holdt folk messe på Mikkelsdagen 29. september. Et sagn forteller at en katolsk prest skal ha holdt seg skjult i hulen etter reformasjonen.

Det går an å klatre opp til Mikaelshulen fra Norsjø. Denne stien er bratt. Inn fra Øvre Gisholt i Dalsbygda går det også en sti.

Tilbake til toppen