Skip to content

På slutten av 1800-tallet ble det bygd en hestejernbane fra Øvre Tinfos langs Tinnåa og ned til lekterne ved Heddalsvannet. Banen skulle frakte produkter fra tresliperiet og papirfabrikken. Hestejernbanen bestod av skinner som det rullet vogner på. Disse ble trukket av hester. Seinere ble det brukt elektriske lokomotiver til å trekke vognene. De ble kalt for «Trikken». Enda seinere kom det et dieseldrevet lokomotiv.

 

Tilbake til toppen