Skip to content

Havnehagen er det vi kaller et et kulturbeite. Det  vi si et beite som er stelt av mennesker for å gi bedre beiteområde for  husdyra. Beitet blir rydda for trær og busker, og det blir gjødsla. Før  var det vanlig å sprøyte ugresset. Nå er det mer vanlig å drive med det som heter beitepussing. Det betyr å knuse plantene dyra ikke kan spise, og bruke disse planterestene som gjødsel. I beiteområder og innmark ellers er det svært viktig å ikke kaste søppel, ikke ødelegge gjerder og grinder og ikke forstyrre eller skremme dyra som beiter der. Søppel kan skade beitedyra, og hvis de svelger for eksempel plast, kan det drepe dyra.

 

Tilbake til toppen