Skip to content

Kommunebrygga på Notodden ble bygd i 1876 ved husmannsplassen Odden. Denne brygga ble trafikknutepunkt for reisende til og fra Øst-Telemark. Fra 1880-åra gikk det to båter hver vei fra Skien til Notodden daglig i sommersesongen.

SKILT: Kommunebrygga på Notodden ble bygd lenge før Notodden ble by (1913).

TRAVELT: Dampbåten Henrik Ibsen er i ferd med å legge til ved kommunebrygga. Brygga er travel med mange folk og varer som skal fraktes med båten.

 

 

 

 

Tilbake til toppen