Skip to content

Karbonatitter: en gruppe av størkningsbergarter

Karbonatitter er en samlebetegnelse på kalkholdige, magmatiske bergarter. De er dannet fra smeltet masse i forbindelse med vulkanisme.

På Fen finner vi bergarter som har størknet i dypet under vulkanen, men det er kjent at karbonatittsmelte også kan renne ut som lava.

Det finnes mange ulike karbonatitter, og de kan inneholde mange flere mineraler enn kalkmineralene. På Fen er vi kjent med at noen av karbonatittene kan inneholde sjeldne grunnstoffer, som niob og thorium.

Tilbake til toppen