Skip to content

Det var 2. desember 1905 at Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab ble stiftet på Sam Eydes kontor i Kristiania (Oslo). Sam Eyde ble den første generaldirektøren, og selskapet skulle holde til på Notodden. Sam Eyde og Kristian Birkeland hadde funnet en metode for å bruke elektriske kraft til å binde nitrogenet i lufta. I 1904 ble Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri stiftet, og Sam Eyde leide kraft av Tinfos til bruk i en forsøksfabrikk ved Heddalsvannet. Dette var begynnelsen til det som skulle bli Norsk Hydro.

2. mai 1905 ble A/S Notodden Salpeterfabriker satt i drift. Dette var verdens første kommersielle fabrikk der det ble produsert syntetisk gjødsel. En ny salpeterfabrikk ble anlagt ved Heddalsvannet, og i 1907 startet produksjonen av Norgessalpeter.

Tilbake til toppen