Skip to content

For å øke fallet inn til Tinfos 2 ble vannet fra Sagafossen ledet inn i den nybygde Holtakanalen. Jo høyere fall, jo mer elektrisk kraft er det mulig å produsere. Kanalen er bygget opp med en jordvoll, som skiller den fra elva. Anlegget er 900 meter langt. Det kom folk fra Japan da kanalen var ny for å studere både den og norsk kraftutbygging.

 

 

ANLEGGSTID: Da Holtakanalen ble anlagt, ble det bygd en jordvoll som skiller kanalen fra elva.

GAMMELT: Bildet er fra den gang Holtakanalen ble bygd.

Tilbake til toppen