Skip to content

Ved de fleste sluseanlegga er det under- og overkanaler. Det vil si at det er bygd inn- og utseilinger til slusene. Under- og overkanalene skiller båttrafikken fra strømmen i elva.

Underkanalen ved Hogga er lang. Det er bygd ei kunstig øy mellom seilingsleden og elva. Ytterst på øya, som har tett skog, står det et skilt med ordet «sluse», som forteller hvor vi skal seile.

Tilbake til toppen