Skip to content

Deler av Ulefoss ligger i området med vulkanske bergarter. Kartet viser dette området. Søvebekken er markert med sort. Den skifter navn etter som den renner gjennom Fensfeltet forbi ulike gårder.

Disse gårdsnavna – og flere navn fra Ulefossområdet – brukte Brøgger da han satte navn på mineraler han fant i Fensfeltet.
Søvebekken renner fra Damtjønn/Håtveittjønn til Norsjø.
Øverst oppe ved Damtjønn (Damtjern) og Håtveittjønn heter den Vipetobekken etter gårdene på Vipeto.
Lenger nede skifter bekken navn til Nigardsbekken etter gårdsnavnet Nigard.
Et stykke lenger nede heter den Tuftebekken etter Tuftegårdene.
Ved området som heter Vesthagen, heter den Vesthagbekken. Dette var en gang havnehagen vest for Søve.
Den nederste delen heter Søvebekken.

Bekken var et grenseskille mellom Søve gård og det som var prestegården i Holla. I 1764 ble det bestemt at området mellom Søvebekken og Tvarabekken, som ligger på Lanna, skulle være Ulefos Jærnverks grunn.

 

Tilbake til toppen