Skip to content

Langs Straumen, øverst ved utløpet av Flåvatn, ligger Flåbygd. Godt synlig fra kanalen ligger Flåbygd kirke på et nes. Kanalbryggene i Flåbygd heter Landstad brygge og Flåbygd brygge. Før kanalen ble bygd og vannet ble demt opp, var elva her mye smalere. Ved Strengen, omtrent der brua går nå, kunne det være noen meter fra den ene bredden til den andre. Når en trengte skyss over elva, var det vanlig at en ropte: «Sett over!». Da rodde den som hadde ledig tid og hørte ropet, folk over elva.

Flytebru

Fra 1921 til 1961 lå det ei flytebru over Strengen ved Saltevje, der Sudbø skule lå. Før flytebrua kom, ble skolebarna fra den andre siden rodd over elva i pram. Da brua stod ferdig, kunne de gå til skolen. Flytebrua var bygd opp av flåter og hadde ei svingflåte på midten, som ble åpna når kanalbåtene skulle forbi. Brua ble lagt på plass over elva hver høst. Hver vår ble den lagt inntil land.

Tilbake til toppen