Skip to content

Brotet i Brunåsli i gamal tid med brynela og smie. Ei smie var naudsynt for å halde vedlike reiskapen som dei trong. Her ser de at råbryna er stabla i brynela slik at køyrekarane kunne kome og frakte bryna ned til Lastein.

GAMAL TID: Brynene ligg i stablar eller la. Sidan skal dei køyrast ned til Lastein og fraktast vidare med båt ned kanalen.

 

Tilbake til toppen