Skip to content

Det spesielle med bergartene på Fen er at de er dannet av vulkanisme og samtidig inneholder kalk. Det er sjeldent.

Første gang noen beskrev slike bergarter var i 1921. Waldemar Christopher Brøgger er en av Norges mest kjente geologer. Han var den første som mente at berggrunnen på Fen var dannet av en vulkan. Fensfeltet og bergartene her er kjent for geologer i hele verden. Vulkanfjellet på Fen er slitt bort av istider, vær og vind.  Deler av Ulefoss ligger i området med vulkanske bergarter.

Det finnes bare en aktiv vulkan i hele verden som er lik Fenvulkanen. Den ligger i Tanzania. Vulkanen heter Ol Doinyo Lengai og er masaienes hellige fjell.

 

Tilbake til toppen