Skip to content
Henrik Ibsen i Ulefoss sluser

Informasjon til skolene

Å vekke nysgjerrighet og oppdagerglede rundt vassdraget vårt er et viktig mål med Skiensvassdraget.no. Vi har valgt å legge stor vekt på bilder. De fleste bildene er tatt spesielt til prosjektet. I tillegg bruker vi gamle bilder fra ulike arkiv. Tanken er at elevene på forhånd skal presenteres for det de skal se, slik at de kjenner seg igjen og er forberedt. 

 

I Skiensvassdraget.no presenterer vi informasjon om Telemarkskanalen i tekst og bilder. Målet er at barn og voksne skal bli nysgjerrige på hva kanalen har vært og er. Det viktigste er å komme ut og oppleve kanalen, enten fra båt eller fra land. Til hver av turene – på land og i båt – er det laget et spørsmålsark/ observasjonsskjema med avkryssingsoppgaver som er tenkt brukt underveis. De er laget for å lede elevenes oppmerksomhet mot det vi ønsker de skal se nærmere på, ikke for å teste kunnskaper først og fremst.

Båttur Skien-Lunde

Kanalbåten går fra Hjellebrygga rundt klokka åtte om morgenen og er i Lunde sluse rundt klokka ett. Det går buss fra Lunde tilbake til Skien. Bussen har avgang fra parkeringsplassen ved Lunde sluse. Vi vil anbefale at klassen går gjennom turen i weben før båtreisen. Vi har lagt opp turen på nettet slik at elevene er forberedt på de de kommer til å se underveis.

Her ligger spørsmålsark og fasit til bruk under turen.

Hjellevannet rundt

Kommer: Kort om turen. Hensiktsmessig å starte på Hjellebrygga, mer info

Nedlasting: Spørsmålsark og fasit

Geoparkstien

Kommer: Kort info om turen. Samling ved rasteplassen og eventuelt mer

Nedlasting: Spørreark og fasit

Og flere etter hvert som det er aktuelt

 

Tilbake til toppen