Skip to content
KANALBRU: MS Victoria er på vei ut av Skien sluse, på vei til Hjellevannet. Da må all trafikk vente mens brua er åpen.

Den kulturelle skolesekken

Gjennom "Den kulturelle skolesekken" (DKS) skal skoleelever i Norge få oppleve profesjonell kunst og kultur. Kulturarven er ett av kulturuttrykkene som DKS skal formidle. Telemarkskanalen og Skiensvassdraget er en vesentlig del av telemarkingers felles kulturarv, som blant annet handler om hvorfor folk bor der de bor, og om hvordan transport og industri har utvikla seg gjennom mange hundre år.

Tilbake til toppen